ترانه

هر جا

تا هرجا که غرورت گفت رفتی / تا هرجایی که میشد من شکستم

منی که لرزش دنیا ازم بوود / یکاری کردی که میلرزه دستم

یکاری کردی من خوونه نشین شم / داری میبینی افتاده ترینم

هنوزم میگی این حق منه که / عذاب بدتر از اینو ببینم

همه ترسم از اینه تو نموونی / همه دنیا نباشن من هموونم

اگه یک روزیم میخوای جداشی / بگو تکلیفمو حالا بدوونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93704کپی شد!
456
۳