عروس باغ

موقه راه رفتنت
گلهای رویه دامنت
گل میدن تازه میشن
قد می کشن رویه تنت

پره شاخ و برگ میشن
یه باغ گل درست می شه
جم می شن پروانه ها
رویه حریر پیر هنت

می خونن قناریا
عنکبو تا تار میزنن
واسه دیدن چشات
صف می کشن زار میزنن

تو می شی عروس باغ
بانویه یاس و سنبلا
تو می شی تنها دلیله
خوندن قناریا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93699کپی شد!
698
۲