تا کجا؟

تا کجا خط بکشم رو خاطرات؟
تا بدونم تو دیگه مالِ منی
تا بدونم مثه عشقِ سابقم
دلِ سادمو تو هم نمی شکنی

روزی چند دفه تنفس بکنم؟
عطرِ تلخی که زدی به پیرهنت
روزی چند دفه نگاهت بکنم؟
تا که سیر نشم من از ندیدنت

روزی چندتا شاخه گل هدیه بدم؟
تا بدونی که چقد دوسِت دارم
تا بدونی که فقط جداییمون
لحظه ی مرگمه تنهات می ذارم

تا کجا خط بکشم رو خاطرات؟
تا بدونی دلِ من تورو میخواد
تا بدونی عاشقت به پایِ تو
تا تَهِ دنیا بری بازم میاد

روزی چند دفه تصورت کنم؟
تا خیالِ تو فراموشم نشه
روزی چند دفه بَغَل کنم تورو؟
تا نریو ترکِ آغوشم نشه
…………………………………
۲/۵/۱۳۹۴
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

799
۷