یک دقیقه…

از کوچه ها گذر می کنم…

در شرقی ترین  روز های زمین…

جایی میان ِ شب و روز…

به وسعت ِ شصت ثانیه…

از تو عبور می کنم…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: