علت لبخندام

چه شلوغه دورت
چه خوشی این روزا
پس منم خوشحالم
راضیم از اوضا[ع]
خنده ی رو لبهات
علت لبخندام
نگرانم بد شه
از نبودت اوضام
من به این تک بودن
خیلی عادت کردم
مُده دورت بودن
پس بذا[ر] برگردم
بگذرم از ذهنت
این خودش تسکینه
اسم من تو شعرات
چقد آهنگینه
رفتی اون بالا ها
دیده می شی از دور
تو فراتر میری
ای شهاب پر نور

https://www.academytaraneh.com/93639کپی شد!
802
۶