منم و سکوت

سکوت این خونه عذابم میده
جای خنده هات با چی پر میشه
حتی دیگه گریه هامم بی صدان
منم و سکوت و یک اندیشه

من و اندیشه ی بی تو سر شدن
من واندیشه ی بی تو زندگی
فکر چاره واسه این حال دلم
من و اندیشه ی این افسردگی

منم و سکوت و یک دنیا درد
درد عشقی که هنوز رو دلمه
درد تنهایی تو خونمون آخه
خونه ی ما دیگه خونه ی منه

منم و سکوت و این تنهایی
منه تنها،دریغ از همدرد
من و نامه هایی با این مضمون
عزیزم سلام…..ببخشید….برگرد.

https://www.academytaraneh.com/93583کپی شد!
889