محسن

هنوز هم محسن و با ارزوهایش
هنوز هم خونه و مامان و بابایش
هنوزهم خونشون خیلی قدیمی ست
هنوز هم جنس سقفاشون چوبیست
۲خواهر۲برادر با خودش۵
هنوز هم کاردک و لیسه و رنج
هنوزهم دستهای بابا رنگیست
شبیه کله محسن خالیست
هنوزهم بنز محسن یک دوچرخست
۳دنگش مال اون داداش کوچیکست
خدایا اسمونش بی ستارست
هنوزهم دردهاش بی راه و چارست
خدایا تو کمک کن خیلی تنهاست
هنوزهم دل خوشیش فردا و فرداست

لیسه و کاردک از ابزار نقاشیه ساختمانه…و پدرم نقاش بود
این ترانه رو ۱۲ ساله پیش گفتم چون دوسش دارم براتون گذاشتمش…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93571کپی شد!
1102
۱۹