سکـــــوت

یه حرفایی هَــــــست
که مونده تو سیــــــنَم
یه عمرِ که میخـــــوام
چشاتــــــو ببینم

یه احســـــاسِ خوبی
دارم ، وقتی هستی
با اینکه همیشه
روم چشماتو بستی

**************

یه عمره که محرومم از تو
با اینکه ، چِشام روبه روته
یه روزی ، میفهمی ، اینــــــو که
عزیـــــــــــــــــــــزم
آخرین ، سَـنگـــَر ، سکــــــوته

**************

آره تو ، همیـــشه
میبندی چشاتو
ولی من ، یه عمره
که دارمـــــــ هواتو

میبینی عزیزم
تمومِ منی تو
سکوت میکنم تا
ببینم چشاتو

**************

یه عمره که محرومم از تو
با اینکه ، چِشام روبه روته
یه روزی ، میفهمی ، اینــــــو که
عزیـــــــــــــــــــــزم
آخرین ، سَـنگـــَر ، سکــــــوته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: