فرار از قفس

فرار از قفس
تو پشیمانی و من دارم می میــــــــرم
حقِ این جان دادنم ازتو می گیــــرم
تنم می لرزید مثلِ بیدِ خستـــــــــــــه
دل شکست از نفسِ تخت و سریرم
***
صبر کردم سالها بی تو نشســـــــــتم
دل شکست با مرهمت آن را نبستــــــم
شعله ور گشته به دل شعر و ترانه
این همه قول و قرارت من شکستم؟
****
لبِ مرزِ گور رفته خاطراتــــــــــــــم
نیست آرامش تو قلبِ بی ثباتــــــــــــم
درد دارم درک کن این سوز و سازم
عسلم بی من نرو آب نباتــــــــــــــم
****
تو چرا رفتی و تنهایم گذاشتــــــــــی
ای سفر کرده مگر دلی نداشتـــــــــی
این همه خاطره ها کردی فراموش
تو مگر عشقِ دلم تو دل نکاشــــــتی
***
باز گرد از سفرت من نمی تونــــم
خیلی وابسته شده مهرت به جونم
دوری تو چه عذابی در تنم شـــد
همیشه نام و نگاهت سر زبونــم
****
ای پرنده از قفس چرا پریـــــــــدی
می دونی دوستت دارم نورم ندیدی
باز برگرد سوی قلبم ای ســـتاره
مزه ی عشق و وفایم نچشیــــدی
****
مثلِ شیشه دل من شکسته گشـــــــته
نام تو با خون خود بر دل نوشـــــته
این همه شایستگی داری به جانــــم
عاشقم درک کن این دل ای فرشته
****
جاسم ثعلبی(حسّانی) ۲۹/۰۹/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9353کپی شد!
601
۵