منم و سکوت و….

سکوت این خونه عذابم میده
جای خنده هات با چی پر میشه؟
حتی دیگه گریه هامم بی صدان
منم و سکوت و یک اندیشه

من و اندیشه ی بی تو سر شدن
من و اندیشه ی بی تو زندگی
فکر چاره واسه این حال دلم
من و اندیشه ی این افسردگی

منم و سکوت و یک دنیا درد
درد عشقی که هنوز رو دلمه
درد تنهایی تو خونمون اخه
خونه ی ما دیگه خونه ی منه

منم و سکوت و این تنهایی
منه تنها،دریغ از همدرد
من ونامه هایی با این مضمون
عزیزم سلام….ببخشید…برگرد

https://www.academytaraneh.com/93431کپی شد!
745
۲