خوابِ مشکوک

گاهی خسته می شم
گوشه ای می شینم
چشمامو می بندم
خوابتو می بینم

عطر موهای تو
حس میشه هرجایی
دستامو می گیری
گُم میشه تنهایی

دنیارو می بینم
وقتی چشمات بازه
من به تو احساسم
شده بی اندازه

عاشقم هستی تو
عاشقِ تو هستم
قلبمو جز عشقت
روی دنیا بستم

خوابِ من از بین رفت
چشمای من کور شد
تا نیاد باز یادم
دیدم عشقم دور شد

مُرده احساساتم
وقتای بی خوابی
رو به آیینه میگم
تو چرا بی تابی؟

قرص های خواب آور
ساعت هم ناکوکه
این همه خوشحالی؟!
خوابِ من مشکوکه

چشمامو می بندم
خوابتو می بینم
گاهی خسته می شم
گوشه ای می شینم
……………………..
۱۵/۴/۱۳۹۴
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

546
۴
۱