گاهی خدا….

گاهی خدا هم قد تو میشه
می شینه پای بغض دریاییت
گاهی بلنده مثه آواز ه
می پیچه تو تالار تنهاییت

دست خدا کوتاه تر میشه
وقتی توو عمق فکر فردایی
هی بی قراری می کنه وقتی
می بینتت تو ناشکیبایی!

دست خدا رو بسته می بینی
قلبت خلاف جاده پا میشه
وقتی زمین خوردی چقد آسون
دست خدا رو به تو وا میشه!

یکهو خیالت میگه تنهایی
دنیا واس اشک تو کم میشه!
حتی نمی بینی از اون بالا
با آسمون سمت تو خم میشه!

چشم خدا رو دور می بینی
نزدیکه از دنیا بری اما
توو لحظه آخر، نمی ذاره
یک لحظه ام تنها بری اما

صبر خدا رو کاش می دیدی
وقتی فقط موند و تماشا کرد!
امروز دست اشتباه ماست!
سهم خودش رو پای فردا کرد

https://www.academytaraneh.com/93295کپی شد!
574
۱۰