چشمای تو جادوگره

نه ، من دیونه نشدم ، چشمای تو جادوگره
معجزه نگاه تو ، منو تا ابرا میبره
میون این ابرا دارم ، تو رو تماشا میکنم
بس که چشات دیدنیه ، خورشیدُ حاشا میکنم
خورشیدکم آفتابی شو ، دنیام بی تو تاریکِ
جادهء سرنوشت من ، بی تو یه خط باریکِ
تو نور دنیای منی ، آسمونم بی تو شبِ
مثل کویره قلب من ، بی تو تنم غرق تبِ
تو اوج پرواز منی ، تو آسمون باورم.
سکوت من مرگه منِ ، بزار بگم دوستت دارم
داد میزنم اسمتو باز ، این ابرا رو کر میکنم
دارم با فکر بودنت ، این روزا رو سَر میکنم
چه میدونن من چی میگم ، ابرای سرد ِ نقر ه ای
چون که چشاتو دوست دارم ،بهم میگن دیونه ای

https://www.academytaraneh.com/93193کپی شد!
1195
۱۱