گاهی وقتا

گاهی وقتا آرووم
چشمامو می بندم
غرق رویا می شم
زیرِ لب می خندم

توو خیالم دارم
دستاتو می گیرم
واسه من می خندی
من واست می میرم

لبِ ساحل با هم
هم قدم هم آغوش
پُرِ حرفیم اما
ساکتیمو خاموش

من تورو دوس دارم
تو منو دوس داری
غرق رویا هستم
اما تا بیداری …

صورتم اشکالود
وقتی تنها می شم
گُر می گیرم یک آن
شعله ی آتیشم

آب یخ چاره ام نیس
از غمت می سوزم
حالِ من داغونه
پس کجاس دیروزم؟

غرقِ رویا بودم
حالِ من عالی بود
وقتِ بیداری شد
جای تو خالی بود

گاهی وقتا آرووم
چشمامو می بندم
گاهی وقتا دارم
به خودم می خندم
…………………….
۱۳/۴/۱۳۹۴
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93176کپی شد!
745
۱۱
۱