شکستنی

آرام بگیر دلم، اوضاع همیشگیست
این سرنوشت توست، حکمت شکستنیست
هر شب شکستن و هر شب گرفتنت
خود شاهد است که کس در فکر تو که نیست
ای دل چه میکشی از این همه سخن
در فکر شادیت، جنبنده ای که نیست
دنیا ببین ولی، بر خویشتن مزن
دنیا پر از دل و دل با دلی که نیست
آرام بگیر دلا، بر هیچکس مبند
خود را، چرا که دل بر دلبری که نیست
باید دل از دل و دلبر رها کنی
بینی هر آنچه هست، بینی هر آنچه نیست
….
۵-۴-۹۴٫ ۰۰:۳۰
منبع: www.chelchela.blog.ir

از این نویسنده بیشتر بخوانید: