توهم

توهم دارم انگاری، یکی همیشه صدام میکنه/ یه سایه که خیلی شبیه توٍ، یه گوشه وایمیسته نگام میکنه / یه سایه که خیلی شبیه توٍ، میاد وکنارم قدم میزنه / همیشه پیشمه،بودنش انگار ، سکوت خونمو بهم میزنه/ توهم دارم انگاری / به هرکی که نشون میدم ، میگه خیالاتی شدی حتما/ نشونم میدن هرجایی ، میگن دیونه شد رسما/ ولی هیشکی نمیفهمه،من این سایه رو دوس دارم/ نمیخوام فک کنم وهمه،حقیقت میده ازارم / حالا که نیستی دوس دارم،که سایه ات لااقل باشه/ خودت نیستی بزار لاقل،خیالت تو سرم باشه / که سایه ات همدمم باشه،که وهمت تو اتاق جاشه/

از این نویسنده بیشتر بخوانید: