خیلی دیره

چقده دیر اومدی به داد قلبم
وقتی که کار دلم از کار گذشته
دیگه خوشبختی با رفتن تو رفته
توی زندگیم هنوزم برنگشته

چقده می ترسیدم از اتفاقی
که یه روز بیادسراین دل خستم
تو اصلا احساسمو باور نکردی
کاش همون اول بهت دل نمی بستم
.
.
.

ادامه داره

https://www.academytaraneh.com/9310کپی شد!
670
۴