شب عاشقانه

شب ِ بی تو ماه  ِ  بی شب

قلعه ی بی در و دیوار 

شب ِ درد و رعشه و تب 

شب ِبی توشب ِبیمار 


من سوار وزن ساعت

ثانیه آهنگ ِ مردن

من شکست خوردم ازشب

من پراز شب شب پراز من


من چه سنگین  شب عمیق و قایق ستاره ها دور

روبه رو سپاه  ِ سرخ … تو کجایی امپراطور


خوابم از رویا بریدو 

خوابم از رویا ترک خورد

ابری به رنگینکمون و

شعله ای به شاپرک خورد


سرزمین همیشه اینجاست 

من به دنبال توراهی 

سرزمین دریای خشک

من نهنگ و موج و ماهی

 

من چه سنگین  شب عمیق و قایق ستاره ها دور

روبه رو سپاه  ِ سرخ … تو کجایی امپراطور

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9308کپی شد!
917
۱۱