عادت

چند سالی میشه / نیستی کنارم

به این نبودن / عادت ندارم

همش میبینه / تورو این چشمام

نیستی واینجا / من خیلی تنهام

نمیری از توو / فکروخیالم

سالها س که بی تو / همینه حالم

چند سالی میشه / تویی تو خوابم

درگیره با تو / ذهن خرابم

باخاطراتت / آروم نمیشم

یه لحظه بی تو / دیوونه میشم

نیستی کنارم / چند سالی میشه

برگرد دوباره / واسه همیشه

https://www.academytaraneh.com/93017کپی شد!
1064
۲۹