خیال



شبی با خیال تو به آسمون سری زدم 
مهتابو با همه ی قشنگیاش اونجا دیدم
همه ی فرشته ها و پریا اونجا بودند 
اما من صورت ماه تو رو اونجا ندیدم
تو بگو کجا بودی ، تو بگو کجا بودی ،
تو بگو کجا بودی ، تو بگو کجا بودی 
اما انگار توی آسمون یه جشن شادی بود
جای بوسه های تو رو لب من چه خالی بود
فرشته ها و پریا می رقصیدن تو آسمون
دوروبرش می خندیدند ستاره های مهربون
روی سره فرشته ها تاجی پر از شکوفه بود
رو تک تک شکوفه هاش یه مروارید نشسته بود
تو بگو کجا بودی ، تو بگو کجا بودی ،
تو بگو کجا بودی ، تو بگو کجا بودی 
هرچی گشتم نتونستم تورو پیدا بکنم
با یک دنیا آرزو تو رو تماشا بکنم 
آخه آسمون بدون تو صفایی نداره 
وقتی طوفانی بشه دیگه وفایی نداره 
تو بگو همدم شب های کبود آسمون
کجا دنبالت بگردم بیا و پیشم بمون

ترانه سرا : اسمر شجاعان


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9296کپی شد!
801
۱۲