تیر خلاص

زندگیمو بازیچه کردی
نشون دادی چقد نامردی
رفتی و پیش من نموندی
ببین با عاشقت چه کردی
———————————-
عشقمو نادیده گرفتی
حرفامو نشنیده گرفتی
تنهام گذاشتی و رفتی
دست یه غریبه گرفتی
———————————
از زندگی خیری ندیدم
دیگه به ته خط رسیدم
تیر خلاص و زدی و من
از زندگی رستم- بریدم
———————————–

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

725
۱۵