زمین لرزه

تقدیم به همه زلزله زده های کشورم بویژه آذر بایجانیهای عزیزم 

زمین لرزه

 

نمی فهمم که خوابم یا که بیدار

چرا روی سر من ریخته دیوار

زمین میلرزه یا من لرزه دارم

تنم جا مونده انگار ،زیر آوار

 

چرا گیجم چرا دستام کبوده

زمین لرزیدنش پای کی بوده

چرا بی حسه پاهام ،سرده اینجا

چرا تاریکه اینجا، غرقه دوده

 

چرا بابایی که ،بود ،سقف خونه

حالا روی زمینه ،سقف روو اونه

چیه این رو سرم، گرمه هنوزم..

هنوزم دست مادر مهربونه

 

شبیخون زد به ما دیوار و آوارا

آتا گتدی، آنا اولدی ،من آوارا

زمین لرزید و با آوار غصه

یارا سالدی اورکلرده ،نه یارا

 

کسی نوزاد شیش ماه ندیده؟

چرا هر خونه بوی مرگ میده

پر از دیوار آوارای شهرم

زمین بازم صدای ارگ میده

 

زمین لرزیده و دیوار هاشو

زده روی سر ما ،میگه پا شو

یه بابا دخترش زرد و کبوده

یه شهرحالا دیگه گم کرده راشو

 

زمین لرزیده و توو فصل سرما

نه دیوار و نه سقفی داره این شهر

دیگه اینروزا حتی آسمون هم

میباره رو سر ،،ما دونه ی زهر

 

 

شبیخون زد به ما دیوار و آوارا

آتا گتدی، آنا اولدی ،من آوارا

زمین لرزید و با آوار غصه

یارا سالدی اورکلرده ،نه یارا

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/9295کپی شد!
1103
۴۲