زمزمه سکوت

بگو باید که چی بگم واسه تموم زندگیم
فقط بمون کنار من زمزمه همیشگیم
یه راهی پیش روم بزار تا که بیام کنار تو
طاقت ندارم ببینم زمستونه، بهار تو
پاهام دیگه نا ندارن هزار ساله دنبالتم
بهم می گی پیش تو ام چند ساله که کنارتم
ثانیه هام تموم می شن تو چشمون سیاه تو
تموم عمر و جون من، فدای یک نگاه تو
اگه منو نخوای یه روز حرومه لحظه های من
حتی توی جهنمم، نمی شه دیگه جای من
صدای بغض آسمون داره می باره رو زمین
یه شب بیا به خواب من حال خرابمو ببین
تنگه دلش برای تو هر چی که توی عالمه
زمزمه سکوت تو،آرامش خیالمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: