باختم

برو فک کن که تو بردی
توی قلب تو نمردی
همهحسشون همینه
جامو پر کرد یه غریبه
تو به من وفا نکردی
اخره عشقا همینه
مگه واست چی کم گذاشتم
جز یه دنیا مهربونی
اگه قرار نبود بمونی
چرا عاشقم میکردی
بعد تو این حسه قشنگو
من از کی باید بگیرم
حالا که من دیگه نیستم
داری دنباله کی میگردی
خیلی وقته که دیگه
سراغت رو نمیگیرم
من خودمو توی ایینه
یه ادمه دیگه میبینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: