مغرور

تو هنوز اینجایی

تو هنوز مغروری

پیشم هستی اما

خیلی از من دوری

من بهت دل دادم

به تو عادت کردم

عمریو با چشمات

من رفاقت کردم

از تو که مغروری

دیگه خیلی خستم

چشامو رو عشقت

رو غرورت بستم

از خودم دلگیرم

که بهت دل دادم

بعده تو آرومم

بعد تو آزادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/92868کپی شد!
725
۸