نفرین

نفرین به تو
نفرین به تو که دنیا بدون تو محاله
نفرین به تو
نفرین به تو که شبهام روی دوش غم سواره که قلبم به عشقه تو دچاره
دنیای من
دنیای من بدون تو دیگه اروم نداره
تنهام نزار
تنهام نزار که چشمام داره بی تو خون میباره هنوزم چشم به برگشت تو داره

سقف ارزوم خراب شد رو سرم ارزوهامو بی تو به گور میبرم
دوست داشتم که باشی با من همیشه اگه نباشی قلبم اروم نمیشه

نفرین به تو
نفرین به تو که دنیا بدون تو محاله

از این نویسنده بیشتر بخوانید: