دل من

گفتی اینبارنمیبازم دل من

دیدی که شکستی بازم دل من؟

دیدی هیچ کس تورو دوستت نداره؟

واسه ی هیشکی نبودی ستاره

دیدی عاشقی فریبه دل من؟

واسه اون بودی غریبه دل من

دل اون یه جای دیگه س دل من

توبازم میمونی بی کس دل من

سهمی ازنگاش بهت هدیه نکرد

دیدی باشکستنت گریه نکرد؟

دیدی اون حتی صداتونمی خواس

مثه این آدمکا یه بی وفاس؟

دیدی گفت بدون عشقت میمیره

اما هرشب بی خدافظی میره؟

دیدی حرفاش یه دروغه دل من؟

سریار توشلوغه دل من

دل اون یه جای دیگه س دل من

توبازم میمیونی بی کس دل من!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9282کپی شد!
964
۳۰