سردی

بگو تا کی قصه خون شم واسه تو سایه بون شم
واسه رنجت واسه دردت غم خور و مرثیه خون شم
تویی که‌ معنی دردی عمریه سایه نوردی
دشمن خورشید بودی تو رفیق سوز سردی

بگو تا کی هر ترانه زخم قلبم و ببوسه
یه صدای بی کرانه توی سینه باز بپوسه
صدای قلبم یه روزی به تماشای تو بند بود
ولی افسوس برق چشمات از پی یه پوزِخند بود
تویی که‌ معنی دردی عمریه سایه نوردی
دشمن خورشید بودی تو رفیق سوز سردی

خسته ی اینم که از تو تک عروس قلب ساده م
طعنه تکرار کابوس هر نفس مونده تو خوابم
نفس و نفس دوباره قلب خسته م کم میاره
قفس و قفس دوباره فکر تو دورم میکاره

من همیشه هر نگفتن معنی عشق تو بودم
میدونم من از تو امروز چوب یکرنگیم و خوردم
تو ولی دونستم هرگز عشق پاکم و ندیدی
تو یه افسانه ی کذبی حرف عشق و نشنیدی
بگو تا کی قصه خون شم واسه تو سایه بون شم
واسه رنجت واسه دردت غم خور و مرثیه خون شم
تویی که‌ معنی دردی عمریه سایه نوردی
دشمن خورشید بودی تو رفیق سوز سردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: