سینیور

برای گابریل گارسیا مارکز و آوریل نحس

کاش اینم دروغ آوریل بود !
کاش میگفتن این خبر کذبه
سینیور پاشو اورسلا مُرده
توی ماکندو جنگ سرِ حزبه
چرا از آسمون گلای زرد
رو سرِ شهر داره میباره؟!
یه نفر بگه که شوخی بود
بگه که پیرمرد بیداره
دنیامون این روزا پر از درده
غرق ظلم و دروغ و تزویره
یه نفر با یه قرن تنهایی
توی تنهاییاش میمیره
ارتش کلمبیا تو ریه ت
حزب آزادی خواه تو مشتت
بی خیالِ نقشه ی دنیا
دردهای اورسلا کشتت
شعرهاتو بذار تو صندوق
همه جای جهان ماکندوس
سینیور سرنوشت این دنیا
مثل سیگارهای برگِ توس …

معین حسن زاده

https://www.academytaraneh.com/92808کپی شد!
924
۹