این منو اون من سابق

بگو چه فرقیه بینِ
این منو اون من سابق

این من خسته و دلسرد
اون من عاشقِ عاشق

این منی که فلب سنگت
دلخوشی هاشو ترور کرد

اون منی که لحظه لحظه
خنده لحظه هاشو پر کرد

شوق و از دلم گرفتی
منو از خودم گرفتی

خیلی وقتا خیلی خیلی
منو دست کم گرفتی

من واین خیال خامم
من وگوشه ی اتاقم

توی واهی و خیالی
که میاد همش سراغم

من واین اتاق خالی
یک وجواب و بی سوالی

مدتی زدم خودم رو
به خیال بی خیالی

https://www.academytaraneh.com/92807کپی شد!
619
۴