چمدان

از جنوب آبی عشق
تا شمال سبز ایران
مردمی از جنس خوبی
تارو پودی از دلیران
هرکجای سرزمینم
رنگ و بوی خونه داره
توی سرمای زمستون
چابهاره که بهاره
بیستونو نقش فرهاد
مظهر عشقه همیشه
هیچ کجای دنیا واسم
مشهدالرضا نمیشه
استوار مثل دماوند
دلای گرم کویری
ای تو ایران من هرگز
از خیال من نمیری
چمدونتو ببندو
راهی سفر شو اینبار
بذار این فاصله کم شه
دلو دست غم تو نسپار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

814
۲۴