سکـــوت

سکوتِ خونه من رو دیوونم کرده دیگه
عشقم داره تو گوشم سختــیامو میگه
دلم شکسته از حرفای بی ربطِ ــت
اعصاب ندارم از تیکه های بی وقتـت
دلم مینالـه شکست دوباره هعــی
چاره نداره گرفت دوباره هعـــی چاره نداره
حالم خوب نیستِ دیگه وقت رفتن رسیده
قلبم افتاده از کار بی فایده قلبِ دریده
کجایی عشق من بی تو کسیُ ندارم
نمیتونم دستم رو از روی قلبت بردارم
کسی نیست توی خونه جز منو سایه من
دیگه با رفتنت شده حتی روی من کم
نمیتونم موزیکُ تنها بذارم
نمیتونم کاغذ و قلمـو بردارم
موزیکم ب تنهایی توی دفتر نوشته
تو رو من حساب کردم در حد یک فرشته
ببین چیکار کردی با منی ک خوب بودم
حالم بد شد انگاری تو این سال خواب بودم
سکوت خونه من رو دیوونم کرده دیگه
عشقم داره تو گوشم سختیامو میگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: