موج

تو ازم دور ولی من به دلت نزدیکم
جاده رو رفتی و رفتم دلی اما بی هم
تو فقظ یه لحظه بودی منِ عاشق اما
عمریِ قصه ی اون لحظرو دارم می گم
تو نمی خوای باشی ،من می خوامت عشقم
من هنوزم واسه آغوش تو تشنم
من که هر ثانیه با تو شاد بودم
بی تو من دلگیر ،حتی تو بهشتم
منو تو مثل دوتا موج تو دریاییم
همیشه دنبالتم ، همیشه تنهاییم
تو به فکر رفتنی به سمت ساحل ها
خسته ای و خسته ام ،فتاده از پاییم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: