دلم خیلی تو رو می خواد

دلم خیلی تو رو می خواد

ازت می خوام که برگردی

منم شرمنده ی چشمات

دلم می خواد که برگردی


می دونم خیلی بد کردم

دلت رو خیلی سوزوندم

تو رو به حرمت چشمات

بیا که خیلی دلتنگم


 میدونی من دوستت دارم

واست خیلی دعا دارم

به دستای تو محتاجم

ازت می خوام که برگردی


می دونی دل به تو بستم

هنوزم عاشقت هستم

حالا که من شدم تنها

دلم می خواد که برگردی

https://www.academytaraneh.com/9246کپی شد!
820
۶