تو نیستی …

نیستی و درد میکنه دنیام

نیستی اما یادت همرامه

عکس ِ خنده ت که رو به روی منه

قسمتی که نه ! تموم ِ دنیامه

آخرین نامه ای که جا مونده

روی تخت ِ تو و من از تو

حرفهایی که توی اون گفتی

قاتل ِ همه ی آرزوهامه

گفتی <اگه با هم باشیم
میشه دنیا مال ِ ما باشه
اما عشقم! من نمی تونم
حیفه رویاهات دست ِ من باشه>

بیخود و بی جهت ازم کَندی

حتّی یک سؤال ازم نپرسیدی

اونقدی که باید واست مهم نیستم

بیخیال! هیچوقت منو نمی دیدی

باشه حرفات قبول اصلا”

هرچی تو میگی همش راستــه

ولی یادت بمونه ایندفعه

قلب ِ تو بود که منو نمیخواسته …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9235کپی شد!
676
۵