کابوس

فقط چشمامو می بندم
شاید این لحظه کابوسه
همینکه میگی احساست
کنارم داره می پوسه

همینکه قلب پردردی
ازین همخونگی داری
همینکه میگی از عشقم
تو خیلی وقته بیزاری

همینکه دادو فریادت
رو احساسم شده آوار
همینکه میگی ترکم کن
دس از آزار من بردار

همین لحظه که چشماتو
بدون عشق می بینم
آره خنجرحرفاتم
داره می شینه تو سینم

داره قلبم میشه ویرون
ازین حسی که بت دارم
نه میشه بگذرم ازتو
نه میشه ندی آزارم

همه دنیامو بت دادم
همه احساس پاکم رو
چه جور آخه دلت اومد
بریزی اشک چشمامو

چه جور تا مرز ویرونی
منو بردی با بی رحمی
من اون رویای شیرینم
که روزی آرزو کردی

ترانه سرا:سیماقربانی

https://www.academytaraneh.com/9234کپی شد!
1199
۴۴