نذا(ر) تنها بشم

نذا(ر) تنها بشم … با خودم با دلم
نمیخوام آخر راهو تنها برم
خستم از زندگی بَس که دورم زده
اونی که عاشقم بود … حالا بام (باهام) بده

خوشِ اون خاطراتی که آتیش زدم
تا که آیندمو دیگه از دست ندم
همه دنیا واسم تاریک و سرد شده
ببین عشقت خودش ایندفعه مَرد شده

سر و سامون گرفتن همه … جز دلم
با خودم نه … ولی با تو قهرم گُلم
نذا(ر) تنها بشم با خودم … بعد ازین
که تورو دوست دارم ، دوست دارم من … همین

یکمی صبر بکن تا که عاشق بشی
من یکم زجر … تو پس چی داری می کشی ؟
نذا(ر) تنها بشم با خودم … بعدِ تو
تو می ری … من به دنبالِ تو هِی بُدوووو

سایه ات اینجاست همیشه … روی این سرم
تو کجایی؟ … بگو اشتباهی نرم
منو تنها نذار با خودم از همه
دیگه تنها شدن بعد تو بَسَمه

سر و سامون گرفتن همه … جز دلم
نذا(ر) تنها ازین راهِ پُر غم بِرم
همه جا حرفِ مردم شدیم … هر دومون
نذا(ر) تنها بشم با خودم … پس بمون
…………………………………………………

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

712
۲۴
۱