(با تو هستم من)

باتو هستم من..به چی میخندی؟ /// این نه جادویه..و نه چشم بندی
آب هم باشی..اگه راکد شی /// میشی مردابو…زوود میگندی

اول هر روز…با خودت فک کن /// روز میلادت..از همین حالاست
غم دیروزو…ترس فردارو /// ولشون کن که…پوچ و بی معناست!

گیج و مبهوتی..و نمی فهمی /// زندگی بی عشق…چیزی کم داره
پا بذار هر چند..راه خوشبختی /// سخت و دشواره…پیچ و خم داره

دست بردار از..اینهمه شک و /// انتخابش کن…سرنوشتت رو
این تو هستی که…داری میسازی /// خونه ی دوزخ…یا بهشتت رو

مثل بارون باش…که واسش فرقی /// بین باغ گل…با بیابون نیست
تو محبت کن…و نگو دائم /// لایقش این هست…لایقش اون نیست

با تو هستم من..عمر کوتاهه /// تا که فرصت هست…پاشو کاری کن
گل لبخندو…رو لب دنیا /// مثل یک عکس…یادگاری کن

873
۲۴