علاقه

پابه پای من بیا تا،پر بگیریم از شب سرد
از شبی که با هجومش،همه تنهاییمو پر کرد
پا به پای من بیا تا،بریم از سکوت خونه
تو که نیستی در کنارم،خونه هم بلای جونه
***
میدونم که این علاقه، منو میکشه یه روزی
من نخواستم تو برا من،هم بسازی هم بسوزی
وقتی توو فکر تو هستم ،با تو رویامو میبافم
ولی چشمای تو میگه، یه غریبه ی اضافه ام
***
اگه اینقد با دل تو،صاف و ساده نمیبودم
دیگه این دلم نمیسوخت،گر نمیگرفت وجودم
تب تنهاییمو هرشب،توی آغوشم میگیرم
که نفهمی با چه ذوقی،توی افکارت اسیرم
***
میدونم که این علاقه، منو میکشه یه روزی
من نخواستم تو برا من،هم بسازی هم بسوزی
وقتی توو فکر تو هستم ،با تو رویامو میبافم
ولی چشمای تو میگه، یه غریبه ی اضافه ام
۲۱/۱/۹۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/92177کپی شد!
960
۱۲