نمیدونم

نمیدونم هنوزم با این که رفتی/چرا توی این خونه میپیچه عطرت/چرا هربار که میرم جلوی اینه/پیش خودم میبینم تو اینه عکست/نمیدونم چرا وقتی نیستی بازم/با تو همراه میشم تو هر مسیری/چرا وقتی التماسم رو میبینی/بی توجه از کنارم داری میری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9215کپی شد!
659
۷