هر روز پرواز نکن

هر روز پرواز نکن
تو آسمون می گیرمت ، هر روز پرواز نکــن
خیلی خطر ناکه دلم ، با اشکِ غم ناز نکــن
***
تسلیم شو ، بستم دلت ، من عُقاب و تو کرکسـی
تو اون فضای عشقِ من ، شوخی ندارم با کســـی
***
چنگ می زنم قلبِ تو رو ، با ناخن هایِ تیز تیز
وقتی غریبه ام شدی ، خونِ دلت واسم نــــریز
***
دلت پیشم و شکلِ تو ، روی متکا مونده بـــود
لازم ندارم جسم تو ، با حسِ دل دارم وجود
***
با سوز و آهِ خنده هات ، یاد نده یه قلبِ پــــــــــــیر
صد کاسه رو سرم شکست ، برهنه پایم در مسیر
***
یادم باشه تو زندگی ، برایِ یاری زنـــــــده ام
طلبکاری تنم ببین، لاغر و غمگین مونده ام
***
یادم باشه با دلِ سنگ ، یه طوری با پوک می زنم
تا نرم بشه واسه دلم ، جمع می کنم تو خرمنــــم
***
یادم باشه خائن دل ، تو شهر یاران کور کـــــــنم
یه میوه ی زده تو بار ، از شهرِ دلها دورکـنــــم
***
یادت اگر شاد ی کنی ، از شوخی لذت می بـــری
به دل نگیری لخته خون ، لبخندِ عزّت می خری
***
دلت کجِ تو سینه ات ، صندوقِ اون باز شـــده
زرگر نشسته در کمین ، بستن اون راز شده
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۱۹/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9213کپی شد!
497
۲