چقدر خوبی

تو رو دیدم که خوشحالی منم بهتر شدم اینبار
نگات میگه منو میخوای توهم عاشق شدی انگار
چقدر خوبی چقدر خوبه همه کارا و رفتارات
شدم مدیون شرمی که همیشه بوده تو چشمات
تو این روزای آفتابی که عشقم به تو مربوطه
تو هرجایی بری بی من ، نگاهم توی اون روته
چقدر خوبی که من هرچی ازت میگم بازم تازه ست
تو تکراری نمیشی واسه قلبی که تو اون راز هست
نگات کردم نگام کردی نگاهت آسمونی بود
نگاه تو واسم از عشق هزار و یک نشونی بود
به من گفتی منم دارم از عشقت دربه در میشم
خدا این عشقو جاری کرد بزودی تو میای پیشم
میاد یادم شبایی رو که بی تو از تو میگفتم
اگه پیشم بمونی یاد اون شب ها نمی افتم

تــــــــــــــرانــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــرا :
مــــحــــمـــــد هـــــادی احـــــــمــــــــدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: