معجزه

چرا دستامو ول کردی که من تنهای تنها شم
توی راه جداییها برم همراه غمها شم

چرا عشقو نخوندی از- توی چشمای خیس من
فقط جای تو اینجا بود- تو دستای حریص من

تو- چشمات معجزه میکرد با این حال پریشونم
مثه شبهای بارونی حالا گریونه گریونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: