تو ساحلم باش

من موج دریام تو ساحلم باش
وقت رسیدن همراه من باش
تو ساحلم باش من بیقرارم
وقت رسیدن باش در کنارم
وقتی کنارم تو رو ندارم
انگار که نیستم عشقی ندارم
من در کنارت جایی ندارم
باز خاطراتت میاد به یادم
دلم می خواد که فقط ببارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: