سر چی بد شدی؟

سر چی بد شدی؟
سر چی بدشدی اینجوری با من
منی که هرچی داشتم پات دادم
غرورم رو واسه اینکه بمونی
هزاربار پای اون چشمات دادم
هزار بار التماست کردم اما
یه جوری رفتی دیگه برنگردی
سر چی با من انقد بدشدی که
به مرگم بعدچشمات فکر نکردی
تو هیچوقت فکراین خونه نبودی
به فکر اینکه بعد تو چی میشم
گذشتم از همه چیزم میبینی
مهم نیست بعد تو سهم کی میشم
تو که با من بدی با دیگری نه
تو که میمونی واسه هرکی،باشه
دلم راضی نمیشه اما میگم
دلم میخواد ازت یه روز جداشه
تو که با من بدی با دیگری نه
تو که میری بدون من خدافظ
واسه اینکه بمونه با تو باشه
نمیذارم بدونه نه،خدافظ

از این نویسنده بیشتر بخوانید: