تنهام گذاشتی رفتی

تنهاااااام گذاشتی رفتی
من موندم و این درد و سختی
چی شد ؟ چی دیدی رفتی
رفتی رو خودت درهارو بستی
من همش فکر می کنم
عطر تو رو حس می کنم
انگاااااااار پیشم نشستی
دست میکشی رو درد و سختی
باشه رفتی ، حرفی نیست
این دیدنم چشمی نیست
این چشمو نمی خوام وقتی چشماتو نبینم
من دستی نمی خوام وقتی دستاتو نگیرم
چه فایده داره این دل بی تو بمونه
دل به دل راه داره گفتم که بدونه و بمونه
من موج دریام تو ساحلم باش
فقط تو ، تو حس و حالم باش
نذار هوام ابری بشه…
کاملش بزودی….

https://www.academytaraneh.com/91975کپی شد!
800