نیستی

گاهی وقتا که به تو محتاجم

می دونم ماه تورومیبینه

پشت این پنجره فولادی

گاهی وقتا نفسم میگیره

گله اززمونه کردن خوب نیست

گاهی چترداری ولی بارون نیست

واسه واکردن بغض آدما

هیچ کجا مث لب کارون نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: