منو نرنجون

منو از خودت نرنجون ،من یه کوه از درد و تیشم
از یه عاشق تو چی میخوای؟من همون عشق تو میشم
منو از خودت نرنجون این همون عاشق ترینه
که نشسته روبه رو تو دنیاشو با تو می بینه
من یه کوه از درد و تیشم،عاشق روزای سختم
واسه رسیدن به تو تا ته دنیارو رفتم

https://www.academytaraneh.com/91943کپی شد!
858
۱۹