حسه جدید

توو آشفتگی های این زندگی
به سامون احساس تو دلخوشم
من این حسرتای تویه قلبمو
به امید چشمای تو می کشم

اگه عشق.. دستش به من می رسه
بگو بدجوری خالی لحظه هام
اگه کاری از بغض اون برنیاد
بگو کم نذاره واسه خنده هام

من از بودنای بدون هدف
از این خوردن و بردن و خستگی
می دونی چی از عشق می خوام فقط؟
یه حسه جدید و پر از زندگی

اگه عشقه تو پاکه با من بمونه
ببین حسه دستای من خالصه
توو آشفتگی های این زندگی
بگو عشق آخر به کی می رسه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: