ابر سیه

تو آسمون چشمام
تویی تو تک ستاره
مواظب خودت باش
ابر سیه بیداره

ابر سیه نشون
رفتن تو میاره
خدا دارم میمیرم
چشام دووم نداره

چشام دووم نداره
که رفتنت رو ببینه
تو اسمون گم شدی و
چشام هیچی نمیبینه

فریاد رسم تو اسمون
حالا فقط خدا شده
صدامو اون میشنوه و
اون بامن همصدا شده

تو اسمون چشمام
به چشمای تو خیرم (خیره ام)
ابر سیه بهم گفت
اونو ازت میگیرم

ابر سیه نشون
رفتن تو میاره
خدا دارم میمیرم
چشام دووم نداره

همش او تعقیبم بود
قصد منو میدونست
میخواست منو بگیره
اما اخرش نتونست

ستارم شد مال اون
ارزویی ندارم
جای من تو اون دنیاس
اونجا خدایی دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: